กล้อง

{{camera.selectCameraDefaultText}}{{camera.currentCamera.name|truncate:18}}
  • {{ cam.name}}

เลนส์

{{camera.selectLensDefaultText}}{{camera.currentLens.name|truncate:18}}
  • {{lens.name}}

ระยะห่างหรือจุดวัด

{{camera.selectCurrenTypeDefaultText}}{{camera.currentType|truncate:18}}
  • {{ type.name}}

หน่วย

{{camera.selectUnitsDefaultText}}{{camera.currentUnits.name|truncate:18}}
  • {{ unit.name}}

ระยะห่างจากจุดวัด

หมายเหตุ: IFOVทางทฤษฎีห มายถึงวัตถุที่เล็กที่สุดที่กล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถตรวจพบหรือเห็น IFOVที่วัดได้ หมายถึงวัตถุที่เล็กที่สุดซึ่งกล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถใช้คำนวณอุณหภูมิที่พบได้อย่างแม่นยำกว่า
ขนาดจุดวัด = {{camera.spotSizeSmallUnits | number:2}} {{camera.subUnits2}} x {{camera.spotSizeSmallUnits | number:2}} {{camera.subUnits2}}(อ้างอิง IFOV ตามทฤษฎี*) {{camera.targetSizeHorizontal | number:2}} {{camera.targetSizeHorizontalUnits}} {{camera.targetSizeVertical | number:2}} {{camera.targetSizeVerticalUnits}} {{camera.currentDistance2 | number:2}} {{camera.currentDistanceUnits}} D:S* = (ระยะห่างจากจุด) = {{camera.DtoS | number:0}}:1 IFOV = มุมมองภาพในขณะนั้น
*หมายเหตุ: การคำนวณทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ D:S ตามทฤษฎี (= 1/IFOV ตามทฤษฎี) คือขนาดของจุดที่คำนวณได้โดยอ้างอิงจากตำแหน่งของอาร์เรย์เครื่องตรวจจับของกล้องและทางยาวโฟกัสของเลนส์ D:S ที่วัดได้ (= 1/IFOV ที่วัดได้) คือขนาดของจุดที่จำเป็นในการคำนวณอุณหภูมิที่พบได้อย่างแม่นยำ ตามปกติ D:S ที่วัดได้จะน้อยกว่า D:S ตามทฤษฎี 2 ถึง 3 เท่า ซึ่งหมายความว่าพื้นที่การวัดอุณหภูมิของเป้าหมายจะต้องใหญ่กว่านั้น 2 ถึง 3 เท่า โดยพิจารณาจากก D:S ทางทฤษฎีที่คำนวณได้ © 2005-2015 Fluke Corporation. สงวนลิขสิทธิ์