Kamera

{{camera.selectCameraDefaultText}}{{camera.currentCamera.name|truncate:18}}
  • {{ cam.name}}

Objektiv

{{camera.selectLensDefaultText}}{{camera.currentLens.name|truncate:18}}
  • {{lens.name}}

Avstånd eller punkt

{{camera.selectCurrenTypeDefaultText}}{{camera.currentType|truncate:18}}
  • {{ type.name}}

Enheter

{{camera.selectUnitsDefaultText}}{{camera.currentUnits.name|truncate:18}}
  • {{ unit.name}}

Avstånd till punkt

Obs: Teoretisk IFOV representerar det minsta föremål som värmekameran kan detektera eller se. Uppmätt IFOV representerar det minsta föremål från vilken en mer korrekt synbar temperatur kan beräknas genom värmekameran.
Punktstorlek = {{camera.spotSizeSmallUnits | number:2}} {{camera.subUnits2}} x {{camera.spotSizeSmallUnits | number:2}} {{camera.subUnits2}}(Baserat på teoretisk* IFOV) {{camera.targetSizeHorizontal | number:2}} {{camera.targetSizeHorizontalUnits}} {{camera.targetSizeVertical | number:2}} {{camera.targetSizeVerticalUnits}} {{camera.currentDistance2 | number:2}} {{camera.currentDistanceUnits}} D:S* = Avstånd till punkt = {{camera.DtoS | number:0}}:1 IFOV = ögonblickligt synfält
*Obs: Alla beräkningar är ungefärliga. D:S teoretiskt (= 1/IFOV teoretiskt) är den beräknade punktstorleken baserad på kameradetektorns höjd och objektivets brännvidd. D:S uppmätt (= 1/IFOVuppmätt) är punktstorleken som behövs för att ge en mer noggrann synbar temperaturberäkning. Uppmätt D:S är vanligtvis 2 till 3 gånger mindre än teoretisk D:S, vilket innebär att temperaturmätningsområdet för målet måste vara 2 till 3 gånger större än vad som bestäms av den beräknade teoretiska D:S. © 2005-2015 Fluke Corporation. Med ensamrätt.