Kamera

{{camera.selectCameraDefaultText}}{{camera.currentCamera.name|truncate:18}}
  • {{ cam.name}}

Linse

{{camera.selectLensDefaultText}}{{camera.currentLens.name|truncate:18}}
  • {{lens.name}}

Avstand eller punkt

{{camera.selectCurrenTypeDefaultText}}{{camera.currentType|truncate:18}}
  • {{ type.name}}

Enheter

{{camera.selectUnitsDefaultText}}{{camera.currentUnits.name|truncate:18}}
  • {{ unit.name}}

Avstand til punkt

Merk: IFOVteoretisk representerer det minste objektet som termokameraet kan oppdage eller se. IFOVmålt representerer det minste objektet som en mer nøyaktig effektiv temperatur kan beregnes ut fra ved hjelp av termokameraet.
Punktstørrelse = {{camera.spotSizeSmallUnits | number:2}} {{camera.subUnits2}} x {{camera.spotSizeSmallUnits | number:2}} {{camera.subUnits2}}(basert på IFOV teoretisk*) {{camera.targetSizeHorizontal | number:2}} {{camera.targetSizeHorizontalUnits}} {{camera.targetSizeVertical | number:2}} {{camera.targetSizeVerticalUnits}} {{camera.currentDistance2 | number:2}} {{camera.currentDistanceUnits}} D:S* = Avstand til punkt = {{camera.DtoS | number:0}}:1 IFOV = momentant synsfelt
*Merk: Alle beregninger er omtrentlige. D:S teoretisk (= 1/IFOV teoretisk) er den beregnede punktstørrelsen basert på vinkelen til kameradetektorsatsen og objektivets brennvidde. D:S målt (= 1/IFOV målt) er punktstørrelsen som trengs for å gi en mer nøyaktig beregning av effektiv temperatur. Vanligvis er D:S målt 2 til 3 ganger mindre enn D:S teoretisk, noe som betyr at måleområdet for målet må være 2 til 3 ganger større enn det som bestemmes av beregnet, teoretisk D:S. © 2005-2015 Fluke Corporation. Med enerett.